Ooit waren we één en baden we in volledige vreugde gezamenlijk in de bron, toen ontstond er het idee, om een spel te gaan spelen. Een spel waarbij we zouden vergeten dat we één waren. We zouden ons gaan afsplitsen net zo lang tot we geloofden dat we alleen waren. Eerst splitsen we af in onze eigen straal, er ontstonden zielengroepen en families. Dit ging net zolang door tot de geboorte van het ik, de illusie van afgescheidenheid..

*

Het doel van dit spel was om de Goddelijkheid in ons zelf te ontwaken, om zelfstandig te leren om keuzes te maken, om emoties te ervaren, om alle facetten van de schepping te doorleven. Nu eonen later is het spel in een nieuwe fase beland en komen we na een lange reis weer samen uit in de bron.

Op deze reis hebben we van alles belichaamt, we hebben onze thuisplaneet verlaten om ervaringen op te doen, om zo langzaam alle facetten van de schepping waar wij voor kozen te beleven. Op deze dag ontstaat een mogelijkheid, om deze voor zover nodig te doorleven, om tot heelheid te komen.

*

Draak – Amsterdam

De energie van de Draak is de Oermoeder en omvat de immense leegte waaruit alles is ontstaan. Dit is de initiatie van elk nieuw begin. Zij draagt met haar oervertrouwen de gehele schepping en is de basis van alle bestaan. Deze ruimte is de vruchtbare voedingsbodem waar al het leven uit voortvloeit. Zowel licht als donker, zij kent hier geen oordeel over. Alles is zoals het is en komt uiteindelijk terug bij zijn of haar basis. Als een warme moeder is deze straal liefdevol en koesterend, de kracht van volledige overgave.

Zaad – Helmond

Zaad symboliseert de fases van groei. Het potentieel is in alles en iedereen aanwezig en met de juiste focus komt het tot zijn recht. Deze kracht geeft bezieling aan de ontstane materie, het is de groeiende factor van alle creaties, de seksuele energie, levensvreugde en plezier. Door ervaring ontstaat de wijsheid om steeds de juiste ver- volgstappen te zetten die nodig zijn voor persoonlijke groei. Soms doorbreek je een weerstand, een andere keer wacht je geduldig af. Het brengt licht naar zware periodes en geeft je de mogelijkheid je perspectief te veranderen.

Wereldoverbugger – Goes

De energie van de Wereldoverbrugger brengt alles naar eenheid. Door naar alle belangen te luisteren en tegenstellingen met elkaar te verbinden, zorgt deze kracht voor samenhang tussen alle stralen. Zij overstijgt de dualiteit, omdat die uitgaat van het individu, niet vanuit eenheid. In deze straal ontmoeten de verschillende rassen elkaar en ontstaat een Universele taal. Deze straal is de stichter van het Galactische verbond en helpt ons het oude te overstijgen om het nieuwe te verwelkomen. Zo wordt een nieuwe Wereld geboren op het fundament van de oude.

Hand – Amersfoort

De energie van de Hand laat de ziel tot zijn recht komen. Hij opent bewustzijn en brengt je in contact met de volgende laag. Bewustzijn leidt altijd tot verdere verlichting, wat zich dan uit in dienstbaar willen zijn aan het geheel. Door belangeloos van- uit eenheid te handelen, breng je daarmee ook je omgeving naar het volgende niveau. Je wordt een kanaal voor hogere krachten en brengt heelwording met je woorden en handelingen. Deze straal biedt verlossing en opent poorten naar nieuwe lagen van je Zijn, zowel in de diepte als in de hoogte.

Maan – Almere

De energie van de Maan brengt je terug bij je basis en brengt balans en zuivering. Ze draagt de veranderende kracht van de Kosmos in zachtheid als stromend water uit. Ze maakt blokkades tastbaar en biedt je de sleutels om verder te gaan. Deze constante evolutie werkt als een levend mechanisme en ondersteunt je om ergens doorheen te gaan. Ze geeft toegang tot het celbewustzijn en het emotionele veld waardoor persoonlijke en collectieve wonden kunnen worden geheeld. Door de onderstroom te erkennen kunnen emoties transformeren.

Hond – Enschede

De Hond is de bewaker van waarheid en hoeder van het proces. Hij bewaakt het collectieve mentale veld en maakt het onzichtbare zichtbaar. Hierdoor zie je wat er achter de obstakels en vermommingen verborgen ligt. Om te kunnen doorzien, is altijd een staat van zelfliefde noodzakelijk, anders werkt deze gave tegen je. Daarom brengt deze kracht je eerst bij het hart. Door trouw te zijn aan jezelf en jouw idealen ontstaat een rechtvaardigheidsgevoel naar anderen. Compassie opent de deur voor jouw schaduwdelen, zodat je weer compleet kunt Zijn.

Aap – Brunssum

De Aap is steeds weer op zoek naar inventieve uitvindingen om met vernieuwende visie vastgeroeste blokkades op te heffen in het energieveld. Door verdedigingsmechanismes te doorbreken, ontstaat er ruimte voor jouw pure essentie, je Innerlijke Kind. Door kwetsbaar te zijn ben je onkwetsbaar. Via humor, kunst en zang kun je dat wat van binnen leeft speels naar buiten brengen. Het is de kracht van expressie, het vaste komt in beweging. Vanuit hier kunnen we niet voedende programma’s herschrijven en technologie vanuit eenheid inzetten.

Hemelwandelaar – Dwingelo0

De Hemelwandelaar stemt het Aardse en het Kosmische op elkaar af, maar ook op de verschillende lagen in de mens. Ze helpt om balans te brengen in de verschillende dimensies en daarmee ook de lagen van bewustzijn. Jij bepaalt jouw werkelijkheid door middel van de woorden en frequenties die je uitzendt. Door af te stemmen kun je een boodschapper worden van licht en draag je de oplossing en antwoorden voor ieders probleem uit. De poorten naar multidimensionaliteit gaan open en met jouw schoonheid beng je de Hemel op Aarde.

Tovenaar – Lekkum

De energie van de Tovenaar brengt je terug naar het bewustzijn van de oorsprong. Het is het diepe onderbewustzijn, daar waar fantasie en magie werkelijkheid worden. Tijd en ruimte zijn slechts aardse illusies en beperkingen. Alles bestaat tegelijkertijd, alles bestaat in jou. Jouw realiteit is een afspiegeling van jouw onderbewustzijn. Door de tempels van je hart te betreden en in jouw diepte af te dalen, komen al je delen op één lijn met je Hogere Zelf, jouw Wezen. In deze plaats van stilte kun je toekomst, heden en verleden vormen naar met Goddelijke wil.

Adelaar – Vierhouten

De Adelaar is de visionair en kan door alle mogelijke tijdslijnen te volgen in elke handeling de hoogst mogelijke werkelijkheid voor ons allen tot uiting brengen. Deze straal brengt onvoorwaardelijke liefde op Aarde.  Alle angsten en het duister komt boven, zodat de verbinding met je Hogere Zelf kan worden hersteld. Hij bevrijdt je van de collectieve pijn door alles te laten zijn. Dan vlieg je hoger dan ooit te voren. Deze straal verbind je met het raster van zwarte gaten en antimaterie. Zo worden velden, netwerken en mensen verbonden.

Deze kracht brengt eenheid tussen man en vrouw. Eenmaal geïntegreerd kun je in vrijheid verbinden.

Krijger – Bellingwolde

De Krijger is de oervader, de overlever en basis van het bestaan. Hij zorgt voor het ontstaan van plichtsbesef, eigenwaarde en zelferkenning. Nu kan je gaan putten uit je Wezen. Alles wat niet in overeenstemming is met het Scheppingsplan wordt aangeraakt en overwonnen. Door alle angsten onder ogen te zien, word je onschendbaar en kun je vrij manifesteren. Het is de verbinding met de Sterren, de pure mannelijke essentie, de beschermende energie die met zachte kracht het vrouwelijke tot overgave brengt zodat we in harmonie kunnen samenwerken.

Storm – Gouda

De energie van de Storm belichaamt de cyclus van groei, bloei, afsterven, leven en dood. Achter de omgevallen structuren ligt Universele eenheid op ons te wachten. Deze kracht brengt alles op zijn plek. Het maakt los wat vast is geroest. Alleen wat echt is blijft nog staan. Het geeft toegang tot ons DNA, de Blauwdruk en Grootmeesterschap. Het doordringt alle niveaus van de schepping van het moleculaire niveau, tot aan het allerhoogste. Je hieraan overgeven is de enige weg, zo ontstaat er ruimte voor het paradijs. Je raakt verbonden met al jouw delen.

Zon – …

De Zon is de energie van alle andere twaalf stralen samen. Het is de vreugde en hereniging van al het leven en houdt rekening met het Hoogste Goed van ons allen. Hieruit is alles ontstaan en hiernaar zal alles vroeg of laat terugkeren. Er bestaat geen oordeel, geen onderscheid, geen dualiteit; alleen maar oneindige liefde, intelligentie, begrip en mededogen. De verbinding met de Bron is hersteld en alle problemen en schaduwen lossen zich op in het Goddelijke licht van perfectie. Je bent klaar voor de volgende fase van de Kosmische evolutie.

*

Promotie van het Handboek voor de Nieuwe Aarde – de activaties in de 12 provincies

Toen mijn boek de materie betrad waren we bezig met een promotieplan. Het leek mij leuk om de provincies te bezoeken aan de hand van de 13 Oerkrachten. Al snel kwam het idee om in de provincies tevens een activatie te doen, nog niet wetende hoe groots dat was. Hier kwam ik al snel achter tijdens de eerste activatie in Amsterdam, nu zijn we hard op weg om alle kleuren in pure vorm in Nederland te verankeren..

Nederland heeft een belangrijke rol in het beginproces van de Nieuwe Aarde. Niet voor niets komen spirituele leiders van over de hele wereld naar Nederland om hier activaties te doen en lezingen te geven. Dit heeft te maken met twee dingen. Ten eerste is het Nederlandse volk nuchter genoeg om grote kosmische puzzels te ontrafelen. Verder is het relatief veilig om hier belangrijke zaken in beweging te brengen. Denk aan politieke zekerheid, maar ook qua natuurgeweld en gevaar vanuit het dierenrijk is Nederland een veilige plek, waar belangrijke processen plaatsvinden. Omdat Nederland in verbinding staat met het water en een belangrijke waterportaal is (net als Japan) reist bewustzijn via de kristallen in het water gemakkelijk de Aarde over.

Nederland zal daarom zaadjes van de Nieuwe Aarde overal verspreiden.

De lezingen zullen steeds één thema hebben dat correspondeert met één van de 13 Oerkrachten. Dit zijn de krachten die het Universum bijeenhouden. Deze overkoepelende krachten zijn zo puur, dat de ontmoeting met hen alles tot de oorsprong kan ombuigen. Voor lange tijd waren alleen de 12 toegankelijk voor ons, maar nu is ook de 13de haalbaar om te ervaren en naar de Aarde te halen

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van activaties, lezing en seminars..

In zachte kracht,
Jan Pieter / Aeréon

porte

 

Nederland is verdeeld in 12 provincies die ook weer gekoppeld zijn aan de 13 Oerkrachten (13de provincie is nog even geheim). Bij elke lezing zal één van deze krachten centraal staan.
We zijn begonnen bij met de Moeder Draak in Amsterdam. Daar is een grote kristal onder de stad geplaatst in verbinding met de Oermoeder. Een grote Draak ligt nu rond Amsterdam die alle kleuren zend naar alle hoeken van het land. Noord Holland heeft nu toegang tot een onuitputtelijke bron van energie en dat zal haar en haar bewoners de draagkracht geven verandering aan te gaan. Het thema hier was scheppings- en draagkracht. Daarna was Brabant aan de beurt met de Zaad energie als Oerkracht. Dit ging om seksuele energie en het aftappen daarvan. Programma’s vanuit Rome zorgden voor energie onderdrukken met voedsel en het volk afleiden en zo hun scheppingskracht sturen middels media. Het oude programma ‘brood en spelen’ werd getackeld en na de activatie werd er een enorme boom op Brabant geplaatst. Vervolgens gingen we naar Zeeland met als thema; Spirituele Strijd. De Oerkracht die hier centraal stond was de derde, de Wereldoverbrugger. We openende de energie van de beschaving van de Sahara, daar hebben 12 koningen gestreden om macht, en lag de oorsprong van de strijd tussen de 12 kleuren. Hierdoor kon de 13de nooit op Aarde komen. Daar werken we nu naar toe en de strijd is getransformeerd naar samenwerken. Een geometrisch patroon kwam rond zeeland als bescherming, en een hemelpoort werd geopend. Zeeland kan nu balans gaan brengen tussen de kleuren en als portaal fungeren voor nieuw energieën. In de Hand activatie in Amersfoort (Utrecht) was het thema, de Ware God. Het zwaard van Michael speelde een belangrijke rol en kwam om ons te bevrijden van de reïncarnatie gevangenis, het doolhof wat als een angstzwerm rond de Aarde hangt. Een portaal van puur licht maakt een snelbaan naar de hogere rijken van licht en liefde. Nu hoeven we niet het bijna onmogelijke pad van verlichting alleen te behalen, maar kunnen we gaan samenwerken met hogere lichtwezens die volledig de eenheid dienen. In Flevoland bouwden we hier op verder bij de activatie van de Maan. Hier werd de structuur van de zon (tzolkin) volledig omver gespoeld door de volle maan. Een oude strijd tussen de maanpriesteressen van Lemurië werd zichtbaar en de hogepriesteres nam zonder te strijden haar plek weer in. Een donkere klodder in het collectief die ons aandacht naar beneden trok zuiverde en een kristalheldere maan werd zichtbaar. Vanuit hier worden automatisch de oplossingen in het collectieve veld gereflecteerd. Op het moment als ergens een donkere of zware energie wordt uitgezonden zal de Maan het antwoord in liefde en zachtheid terug zenden. De activatie van de Hond was in Overijssel, hier borduurden we verder op het werk van de Hand. Er is namelijk gebruik gemaakt van de snelweg naar de hogere dimensies zodat er een puur licht naar de Aarde kon komen. Er werd een grote hemelpoort geopend zodat vele dolende zielen eindelijk terug naar huis konden. Hierdoor ze de trilling enorm toenemen op Aarde. De 13 oude rassen werden zichtbaar en een oude strijd tussen de Kelten en Saksen werd bijgelegd, tevens is er een nieuwe heilige boom terug gegeven aan de Saksen, te vinden in de buurt van Enschede. De Aap-activatie werd gecombineerd met een vakantie. Samen met mijn broeders en zusters in een huisje in Brunssum (Limburg). We betraden de 7de Oerkracht wat ons verbind met de hemelse lagen. Er is een web over de Aarde gespannen met deze pure energie met Limburg als basis en katalysator. Dualiteit wordt in deze Oerkracht volledig ontstegen en dat betekent dat je niet langer een kant hoeft te kiezen. Wees geen slachtoffer of dader maar beiden tegelijk, heel je iets in het mannelijke collectief neem dan ook het vrouwelijke collectief mee, zodat in al je handelingen eenheid ontstaat. In de activatie werd ook zichtbaar dat het pad voor de 144.000 volledig is klaar gemaakt en de blauwdruk is er op aangepast zodat zijn nu ruim baan krijgen in het verlichtingsproces te stappen. Dit magische getal is het aantal mensen dat voor een kantelpunt gaat zorgen zodat de die kritische massa met hun ascensie proces wordt verlicht. Zodra dit kantelpunt eenmaal is bereikt zal het collectief automatisch switchen van angst naar onvoorwaardelijke liefde, met alle gevolgen van dien! Toen was het heilige land van Drenthe aan de beurt, de provincie van de Hunnebedden. We betraden nu de 8ste Oerkracht en vanaf hier zijn ze minder zichtbaar voor het derde dimensionale oog. Niet voor niks de was de energie van de Hemelwandelaar, de dimensiereiziger hieraan gekoppeld. Er mocht nog iets in de Draak worden herzien, een raster wat ons in het hoofd hield waardoor we dachten gevangen te zitten. De magie van andere dimensies, van natuurwezens en draken is alleen zichtbaar als we in ons hart aanwezig zijn. Een uitlijning vond plaats wat resulteerde in de landing van de 8ste stam, een ras wat voor lange tijd vastzat in een andere dimensies. De steencirkels op Aarde kunnen nu langzaam worden hersteld, de geheimen en krachten waren allemaal veilig gesteld. Toen kwam het letterlijk en figuurlijk erg dichtbij, de 9de activatie die van de Tovenaar, was in het centrum waar ik woonde in Friesland. Bij elke activatie zag ik dat de locals enorm veel voorwerk hadden gedaan, die ochtend kwam ik erachter dat ik al 35 jaar bezig was om de energie te verankeren. Het ging om het verwelkomen van het Friese ras, een volk wat altijd heeft moeten strijden voor zijn plek omdat er geen ruimte was
voor zijn energie. Gevangen tussen twee werelden, die van het oude en het nieuwe. We hebben ingezien dat die ruimte je niet wordt gegeven, maar dat je die dient op te eisen, niet in strijd maar in liefde. De Nieuwe Aarde wordt gebouwd met elke stap die je zet. Een straal van licht reikte vanuit ons Hoger Zelf diep de Aarde in, en vulde met de sleutel der polariteit, het geheim van licht en leegte alle lekken in ons veld. Eenmaal die diepte in jezelf verworven kun je alle disconnecties moeiteloos tot de oorsprong benden en worden de verhaallijnen van ons verleden opnieuw verbonden, zodat de toekomst ins zijn hoogste potentieel kan ontstaan. Zo nam de tovenaar zijn plek in en plaatsen we na de activatie met zijn allen een veld van vrede rond Europa. In de activatie van de 10de straal raakten we een gevoelige snaar namelijk geld. Niet voor niks vond deze plaats in de provincie Gelderland. Voor lange tijd hebben we utopische beelden gehad over leven in de 5de dimensie, de Nieuwe Aarde maar deze zijn niet altijd praktisch. We dienen niet langer ons kennis en energie gratis weg te geven want dan moet je naast je lichtwerk nog een 3dimensionale baan hebben om dat te kunnen blijven doen. Gaan staan voor je waarde dus! De energie kwam van hoog, maar daalde uiteindelijk diep. We baanden een weg door de leegte waarbij we ons langzaam konden bevrijden van allemaal restanten en overtuigingen die dualiteit met zich mee bracht. Met de nieuw verworven sleutel van polariteit kunnen we ons breken van de afhankelijkheid en beperkingen rond dualiteit, er is een aanspraak gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid om zijn bijdrage te leveren aan de Nieuwe Aarde! Toen maakten we ons klaar om de Krijger op aarde te verwelkomen in Groningen. Sinds Lemurie was deze energie niet meer op aarde waardoor galactische beïnvloeding vrij spel kreeg. Nu werd de oorsprong kenbaar gemaakt van het valse licht zodat de strijd niet langer tussen de man en vrouw hoeft te woeden. We zijn diep de Aarde in gegaan, wortels die reikten tot verre verledens waar veel oude krijgers en zielen terugkwamen. Nu was de bedding klaar en konden we de energie van de sterren aanroepen. Een zachte kracht kwam vanuit de 6de hogere hemelen naar beneden en deed alles smelten op zijn pad
. De 12de was misschien voor mij wel het meest bijzonder, en zeker wat deze dag voor mijn toekomst gaat betekenen.. Dit was de Storm in Gouda, deze energie leek zo hard aan te komen, maar was heel zacht en fijngevoelig. Dat is de Storm al je er aan overgeeft, een zachte kracht. We hebben onze oerwond aangekeken, de laatste stap voor we het paradijs kunnen belichamen. De energie kwam via God en Godin bij ons terecht en hebben we kunnen transporteren naar alle cellen en atomen, zowel in het klein als in het groot. In de meditatie werd ook de tweede kamer meegenomen en daar zaten de ministers als kleine kinderen weer te spelen, we maken ons nu echt klaar voor de nieuwe aarde, ahoo!!

 

handboek
Te bestellen op bol.com